Đăng ký tên miền

Đăng ký tên miền mới

Tiếp tục đến giỏ hàng

1 tên miền đã chọn

pricing.browseExtByCategory

Tên miền
Đăng kí mới
Transfer
Gia hạn
.com
239,000VND
1 Năm
N/A
299,000VND
1 Năm
.net
269,000VND
1 Năm
N/A
319,000VND
1 Năm
.info
370,000VND
1 Năm
N/A
370,000VND
1 Năm
.org
339,000VND
1 Năm
N/A
339,000VND
1 Năm
.mobi
460,000VND
1 Năm
N/A
460,000VND
1 Năm
.us
205,000VND
1 Năm
N/A
205,000VND
1 Năm
.biz
305,000VND
1 Năm
N/A
305,000VND
1 Năm
.cc
460,000VND
1 Năm
N/A
460,000VND
1 Năm
.asia
360,000VND
1 Năm
N/A
360,000VND
1 Năm
.me
610,000VND
1 Năm
N/A
610,000VND
1 Năm
.vn
750,000VND
1 Năm
N/A
470,000VND
1 Năm
.com.vn
630,000VND
1 Năm
N/A
350,000VND
1 Năm
.net.vn
630,000VND
1 Năm
N/A
350,000VND
1 Năm
.org.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.info.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.edu.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.name.vn
90,000VND
1 Năm
N/A
55,000VND
1 Năm
.biz.vn
630,000VND
1 Năm
N/A
350,000VND
1 Năm
.gov.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.pro.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.health.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.ac.vn
400,000VND
1 Năm
N/A
210,000VND
1 Năm
.pro
360,000VND
1 Năm
N/A
360,000VND
1 Năm
.top
360,000VND
1 Năm
N/A
360,000VND
1 Năm
.xyz
280,000VND
1 Năm
N/A
280,000VND
1 Năm
.store
920,000VND
1 Năm
N/A
920,000VND
1 Năm
.tv
829,000VND
1 Năm
N/A
750,000VND
1 Năm

pricing.selectExtCategory

orderForm.addHosting

orderForm.chooseFromRange

orderForm.packagesForBudget

orderForm.exploreNow

Powered by WHMCompleteSolution