#Thông tin đăng ký dịch vụ của bạn

Chọn gói dịch vụ

PLUS 01
90,000VND/ 01 tháng
  • Mailbox: 5 (25GB)
PLUS 02
140,000VND/ 01 tháng
  • Mailbox: 10 (50GB)
PLUS 03
300,000VND/ 01 tháng
  • Mailbox: 30 (150GB)
PLUS 04
500,000VND/ 01 tháng
  • Mailbox: 50 (250GB)
PLUS 05
800,000VND/ 01 tháng
  • Mailbox: 100 (500GB)

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2020 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.