#Thông tin đăng ký dịch vụ của bạn

Chọn gói dịch vụ

CloudVPS-Linux
200,000VND/ 01 tháng
 • 1 vCore CPU
 • 1 GB RAM
 • 20GB SSD Storage
 • Unlimited Data transfer
CloudVPS-Windows
350,000VND/ 01 tháng
 • 1 vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 40GB SSD Storage
 • Unlimited Data Transfer
CloudVPS-Application
350,000VND/ 01 tháng
 • 2 vCore CPU
 • 2GB RAM
 • 20GB SSD Storage
 • Unlimited Data Transfer
CloudVPS-GiaRe
120,000VND/ 01 tháng
 • 1 vCore CPU
 • 1GB RAM
 • 40GB HDD Storage
 • Bandwidth: 50M
 • Unlimited Data Transfer

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2020 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.