Colocation

Colo FPT

Không gian 1U
Trong nước 100Mbps
Quốc tế 1Mbps
01 IP Tĩnh
Lưu lượng không giới hạn
Hỗ trợ 24/24

Colo ODS

Không gian 1U
Trong nước 100Mbps
Quốc tế 1Mbps
01 IP Tĩnh
Lưu lượng không giới hạn
Hỗ trợ 24/24

Colo VDC

Không gian 1U
Trong nước 100Mbps
Quốc tế 4Mbps
01 IP Tĩnh
Lưu lượng không giới hạn
Hỗ trợ 24/24

Colo Viettel

Không gian 1U
Trong nước 100Mbps
Quốc tế 4Mbps
01 IP Tĩnh
Lưu lượng không giới hạn
Hỗ trợ 24/24

Colocation - Other

Tuỳ chọn

Powered by WHMCompleteSolution