#Thông tin đăng ký dịch vụ của bạn

Chọn gói dịch vụ

VPBX-1
200,000VND/ 01 tháng
  • Extension=5
VPBX-2
250,000VND/ 01 tháng
  • Extension=10
VPBX-3
400,000VND/ 01 tháng
  • Extension=20
VPBX-4
1,000,000VND/ 01 tháng
  • Extension

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2019 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.