#Thông tin đăng ký dịch vụ của bạn

Chọn gói dịch vụ

Host 01
105,000VND/03 tháng
 • Website Space: 1GB SSD
 • Bandwidth: 15GB/Month
 • FTP Account: 1
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Parked Domains: 3
 • Subdomain: 3
Host 02
180,000VND/03 tháng
 • Website Space: 2GB SSD
 • Bandwidth: 30GB/Month
 • FTP Account: 2
 • Database: 2
 • Addon Domain: 1
 • Parked Domains: 6
 • Subdomain: 6
 • Email: 20
Host 03
100,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 3GB SSD
 • Bandwidth: 45GB/Month
 • FTP Account: 5
 • Database: 5
 • Addon Domain: 2
 • Parked Domains: 10
 • Subdomain: 10
 • Email: 30
Host 04
150,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 4GB SSD
 • Bandwidth: Unlimited
 • FTP Account: 8
 • Database: 8
 • Addon Domain: 5
 • Parked Domains: 15
 • Subdomain: 15
 • Email: 40
Host 05
200,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 5GB SSD
 • Bandwidth: Unlimited
 • FTP Account: 15
 • Database: 15
 • Addon Domain: 8
 • Parked Domains: 45
 • Subdomain: 45
 • Email: 60
Host 06
350,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 7GB SSD
 • Bandwidth: Unlimited
 • FTP Account: 30
 • Database: 30
 • Addon Domain: 15
 • Parked Domains: 90
 • Subdomain: 90
 • Email: 80
Host 07
450,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 15GB SSD
 • Bandwidth: Unlimited
 • FTP Account: 50
 • Database: 50
 • Addon Domain: 30
 • Parked Domains: 150
 • Subdomain: 150
 • Email: 100
Host VIP
800,000VND/ 01 tháng
 • Website Space: 25GB SSD
 • Bandwidth: Unlimited
 • FTP Account: Unlimited
 • Database: Unlimited
 • Addon Domain: 50
 • Parked Domains: 150
 • Subdomain: 150
 • Email: 200
Linux Hosting - KM
105,000VND/03 tháng
 • Website Space: 1GB SSD
 • Bandwidth: 10GB/Month
 • FTP Account: 1
 • Database: 1
 • Addon Domain: 0
 • Parked Domains: 3
 • Subdomain: 3

Powered by WHMCompleteSolution

Copyright © 2020 Công ty TNHH KDATA. All Rights Reserved.