Chuyên mục

CENTOS (31)

Những vấn đề liên quan đến hệ điều hành CENTOS

VMWARE (1)

Những vấn đề liên quan đến VMWARE

Chủ đề xem nhiều nhất :

 Hướng dẫn thay thế ổ cứng bị lỗi trong RAID mềm trên CentOS

- Trong bài trước tôi đã giới thiệu cách cài đặt RAID mềm trên CentOS 6.5, bài này tôi sẽ hướng...

 Cài đặt Apache/PHP 5.6.4 trên CentOS 5/6

1. Cài đặt Remi repository ## Remi Dependency on CentOS 7 and Red Hat (RHEL) 7 ## rpm -Uvh...

 Hướng dẫn cài đặt NGINX và cấu hình Apache làm reverse proxy trên CentOS 6.5

1. Cài đặt Apache, PHP, MySQL. Các bạn vui lòng xem cách cài đặt Apache, PHP và MySQl ở các bài...

 Cài đặt cấu hình Modsecurity trên CentOS 6.5

1. Cài đặt Modsecurity trên CentOS Cài đặt các gói cần thiết trước khi cài đặt Modsecurity yum...

 Hướng dẫn cài đặt RAID mềm trên CentOS 6.5

Yêu cầu: Cần 2 ổ đĩa vật lý giống hệt nhau(nhất định phải giống như nhau, nếu ít hơn hoặc nhiều...

Powered by WHMCompleteSolution