How to change PHP handler from SuPHP to FastCGI in a cPanel server

Please follow the steps pasted below to change the php handler from back end.

1. Make sure FastCGI is not enabled on the server. This can be done by issuing the following command:

# /usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf --current

2. Then, you need to enable FastCGI on the server via easyapache.

# /scripts/easyapache > Exhaustive list options > enable mod_fcgid (FastCGI support) from the list available.

3. Finally, change the PHP handler using the following command:

# /usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf X Y Z 0/1

Where,
x=5 if you need to enable php5
y=4 or none if youn need/don’t need php4
z= cgi,dso,fcgi,suphp
1/0 = Suexec: enabled/disabled

# /usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf 5 none fcgi 1

for more details

# /usr/local/cpanel/bin/rebuild_phpconf --help 

That’s it!!!!

Chủ đề này có giúp được bạn ?

 In chủ đề này

Also Read

Backup and Restore MySQL Database Using mysqldump

mysqldump is an effective tool to backup MySQL database. It creates a *.sql file withDROP table,...

Reset mysql root password from command line Unix/linux

MySQLMySQL is a Relational Database Management System (RDBMS) that runs as a server providing...

CHMOD là gì? – Và cách CHMOD an toàn cho site của bạn

Bạn hãy thử vào bất cứ diễn đàn thảo luận về thiết kế web nào, chắc chắn sẽ bắt gặp câu hỏi: “Thế...

cPanel là gì ?

Nói đến Linux Hosting thì chúng ta nghĩ ngay tới cPanel. Linux Hosting Là một dịch vụ lưu trữ rất...

Sửa lỗi “disk contains BIOS metadata error”

Trước khi fix lỗi này, các bạn nên backup dữ liệu để tránh bị mất hết dữ liệu. dmraid -r -E...

Powered by WHMCompleteSolution